Bibliotek

NFA-nytt mars 2014

NFA-nytt mars 2014

Medlemsregisteret Barne- ungdom og familiedirektoratet gir oss det vesentligste av vår inntekt i forhold til driftsmidler. De har nå innført et nytt regelverk og vi trenger derfor fødselsdato på alle våre medlemmer. Vi har dette registrert på alle våre diagnosemedlemmer, men fint om dere kan sende oss en mail med fødselsdato på alle familiemedlemmer tilRead more about NFA-nytt mars 2014[…]