Valgkomite i NFA

NFA har opprettet en valgkomité. De som sitter i valgkomitéen har som oppgave å verve/velge nye personer til verv og styre i NFA. Det å ha verv i NFA er både positivt og moro.

Hvis du er interessert i å sitte i styret, kan du sende en e-post  til post@analatresi.no.