Styret i NFA


Styreleder

Veronica Pedersen                                                                         

Bor i Horten. Hun har tre barn, to gutter og ei jente . Sønn født i  2009 har diagnosen. Ble med i styret i 2013.


Styremedlem/Samlingsgruppa

Anette Naustheller

Bur i Førde kommune med mann og fire barn. Har ein sønn med diagnosen. Har vore med i styret frå hausten 2018.


Fagrådet/Styremedlem

Martin Johansen

Bor i Asker kommune og er selv født med diagnosen. Ved siden av sin faste jobb som sekretær på helsestasjon, holder han foredrag om mestring og motivasjon og jobber som freelance stylist på si. Martin har vært med i styret siden 2018.


Styremedlem/Fagråd

Siri Tefre Baade


Styremedlem/økonomi/medlemsregister

Ole Peter Motzfeldt                                                          

Regnskapsfører fra Drammen. Far til to jenter, hvor yngste jente har diagnosen.


Styremedlem/voksen – og ungsomssamling

Hilde Øyrås 

Bor på Tromøya utenfor Arendal. Har to voksne barn og jobber som Bankrådgiver i lokal bank. Hun er selv født med diagnosen og har vært med i foreningen i mange år. På fritiden liker hun både og sy og lage keramikk.


Styremedlem/Samlingsgruppa/likeperson

Ragnhild Lien

Bor i Gran kommune på Hadeland. Har tre jenter der den mellomste født i 2013 har diagnosen.


Styremedlem/Likeperson

Merita Gashi


Styremedlem/Likeperson

Petter Bergan Kalvik


Styremedlem/IT ansvarlig

Ingve Moss Liknes