Statistikk 1967-2002

Antall levende fødte barn med anorektal misdannelse i perioden 1967-2002(kilde Medisinsk Fødselsregister, Universitetet i Bergen.

Totalt er det født 420 barn med diagnosen anorektal misdannelse (analatresi) i perioden 1967-2002 (36 år). Dette gir et gjennomsnitt på 11,67 – mao nesten 12 stk pr år.

Laveste antall var 4 stk i 1976 og høyeste antall var 24 i 1991. Beregnet gjennomsnitt pr 10.000 fødte tilsvarer 2,02 pr år. I år 2000 ble det født totalt 59.303 barn i Norge.

Medisinsk fødselsregister (MFR) er et landsomfattende helseregister over alle fødsler i Norge. Registeret er en del av Nasjonalt folkehelseinstitutt og er tilknyttet Universitetet i Bergen.

MFR driver forskning og overvåking av helseforhold i forbindelse med svangerskap og fødsel. Formålet er å overvåke medfødte misdannelser og etablere en database for studier av perinatale helseproblemer. I tillegg skal registeret utføre oppgaver knyttet til tilsyn med og kvalitetssikring av helsetjenester for gravide, fødende og nyfødte.

Registeret har vært i drift fra 1967 og har siden opparbeidet seg en sentral plass i norsk og internasjonal epidemiologisk forskning. I miljøet som er bygget opp rundt MFR drives flere store forskningsprosjekt og mindre helseregistre.