Rettighetssenteret i FFO

Rettighetssenteret i FFO har vært aktiv siden mandag 14. feb. 2000.Rettighetssenteret er for funksjonshemmede og kronisk syke.


Rettigheter

FFOs Rettighetssenter er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Spørsmålene kan gjelde både velferdsrettigheter og diskriminering.

Vi er jurister med erfaring innen velferdsrettens område og senterets har tillatelse til å drive rettshjelpsvirksomhet.

Våre hovedoppgaver er å:

  • Besvare og registrere henvendelser fra funksjonshemmede og kronisk syke, pårørende og andre på telefon eller e-post. (NB! Vi har ikke kapasitet til å ta i mot personlig oppmøte).
  • Utarbeide dokumentasjon om brukernes rettstilstand i praksis.
  • Holde kurs og foredrag.

Kontakt

For øyeblikket er vi 19 ansatte i FFOs sekretariat. Ønsker du mer informasjon om hva FFO jobber med eller har du et spørsmål? Ta kontakt med oss!

Post- og besøksadresse:

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Mariboesgate 13
0183 Oslo

Telefon: 23 90 51 50
E-post: post@ffo.no

Finn FFO på kartet.

Organisasjonsnummer: 970 954 406
Bankkonto: 8380 08 64219

FFOs Rettighetssenter
Telefon: 23 90 51 55
E-post: rettighetssenteret@ffo.no

Følg oss på Facebook: www.facebook.com/funksjonshemmede
Følg oss på Twitter: twitter.com/ffotweet