Rettigheter

På denne siden finnes linker til en del ressurser som kan være nyttige. Siden oppdateres fortløpende. Har du tips  til nyttige linker som vi kan legge på denne siden kan du kontakte oss

Rettigheter ved sjeldne diagnoser

Refusjon av utgifter til medisinsk forbruksmateriell på blå resept

REFUSJON

TANNHELSE

NAV