Bibliotek

Informasjon

Informasjon

NFA – Hvem er vi? Forening ble etablert i 1981 og er en forening for anorektale misdannelser som er en sjelden  diagnose. Vi er både barn, ungdom og voksne med diagnosen og deres familie fra hele landet. Noe som er verdifullt for å utveksle kunnskap, samhold og erfaring. Styret er driftet på dugnadsånd og bestårRead more about Informasjon[…]

Viktig informasjon fra Senter for sjeldne diagnoser!

Viktig informasjon fra Senter for sjeldne diagnoser!

Samtykke til registrering i register for sjeldne diagnoser Senter for sjeldne diagnoser har i 2015 fått konsesjon fra Datatilsynet til å føre internt pasientregister. Alle pasienter, også dere som allerede er registrert ved senteret, må gi samtykke til å være oppført i registeret. Foresatte samtykker for barn under 16 år. Vil du gi ditt samtykkeRead more about Viktig informasjon fra Senter for sjeldne diagnoser![…]