Ordliste

Det er mange ord og utrykk som florerer ifm diagnosen analatresi. Her finner du en liste med forklaring på endel av dem. Enkelte forkortelser er også tatt med.  Fagspråk Forklaring
A Abdomen Buken
  Anorectale anomalier Anal misdannelse
  Atresi Lukket, medfødt mangel på åpning eller kanal
     
B Bio-feedback Treningsmetode for lukkemuskelaturen
     
C Cloaca Felles åpning for urinrør, skjede og endetarm
  Colon Tykktarmen
     
D Dilatasjon “blokking”, utvidelse av rørformig organ
  Dysplasi Vekstforstyrrelse
     
E Encropese Pseudoinkontinent, dvs at man har symtomer som ved inkontinens, men egentlig er forstoppet
     
F Feces/fekalier Avføring
  Fistel Rørformet sår (kanal) mellom to legemshulheter
  FFO Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
     
G xxxx xxxx
     
H Hypospadis Misdannelse hos gutter hvor urinrøret munner ut på undersiden av penis
     
I Imperforate anus Analatresi
  Inkontinens Manglende evne til å holde på avføring eller urin
     
J xxxx xxxx
     
K Kontrastvæske Væske brukt for å gi kontrast f. eks. ved røntgen
     
L Laksativ Avføringsmiddel
     
M Manometri Trykkmåling av lukkemuskelens funksjon
  Megarectum Utviddet endetarm
     
N NORILCO Norsk forening for Stomi og Reservoaropererte
     
O xxxx xxxx
     
P Pelvis Bekken
  Perineum Området mellom skjede/penis og anus
  Peristalstikk Bølgende bevegelse i tarmen som skyver avføringen framover
  PSARP Posterior Sagittal AnoRectoPlasty, en operasjonsmetode
  Psykososial De sosiale forholds innvirkning på vårt sjelsliv
     
Q xxxx xxxx
     
R Reflux Tilbakestrømming
  Rektum Endetarmen
     
S Sphincter Indre- og ytre lukkemuskel
  Soiling Lekkasje (av avføring)
  Stomi “utlagt tarm”
  SSSD Smågruppesenteret, Rikshospitalet (Senter for Sjeldne Sykdommer og Syndromer
     
T xxxx xxxx
     
U Ureter Urinleder (fra nyre til blære)
  Uretra Urinrør (fra blære til penis/skjede)
     
V VATER/VACTERL Forkortelser brukt om samling av diagnoser hvor to eller flere viser statiske sammenfallende tendens
  Ventrikkel Magesekk
     
W xxxx xxxx
     
X xxxx xxxx
     
Y xxxx xxxx
     
Æ xxxx xxxx
     
Ø Øsofagus Spiserør
     
Å xxxx xxxx