Behandlingssteder

Behandling av anorektale misdannelser skal skje ved det er Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet eller St. Olavs hospital

Disse sykehusene er flerregional  behandlingstjeneste på neonatalkirurgi. Anorektale misdannelse ligger under gruppen Neonatal kirurgi.

Dersom noen ikke er behandlet på et av disse to behandlingsstedene kan man be om en second opinion fra de nevnte sykehusene.

På side 87 i denne linken finner du informasjon om dette:

http://www.regjeringen.no/upload/HOD/Sykehus/NasjonaleTjenester/Vedlegg1-Anbefalinger-nasjonale_tjenester.pdf#search=neonatalkirurgi

 

Finner også en del informasjon her:

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/hod/sykehus/nasjonaletjenester/veileder_nasjonale_tjenester_mai_2014.pdf?id=2171971

Disse opplysningene har vi gjengitt  med tillatelse fra Senter for sjeldne Diagnoser.