Om Analatresi

På de følgende linker under kategorien “ANALATRESI” finner du en enkel beskrivelse av diagnosen analatresi og behandlingen av den.

Vi takker Senter for sjeldne diagnoser ved Rikshospitalet for velvillig tillatelse til å gjengi stoff fra deres egen hjemmeside.

Analatresi betyr medfødt lukket endetarm. Endetarmsåpningen kan mangle eller den kan munne ut på feil sted. Årsaken er ukjent. Misdannelsen oppstår 
tidlig i svangerskapet og forekommer like hyppig hos begge kjønn. Det blir årlig født 10-15 barn med analatresi i Norge.

Diagnosen stilles vanligvis raskt etter fødselen, men mindre avvik oversees av og til. Det er et stort spektrum av misdannelser. Det er hensiktsmessig å inndele i 2 hovedtyper, høy og lav analatresi.

Kort om ulike typer

Ved høy analatresi ender tarmen ovenfor bekkenbunns-muskulaturen, oftest i en fistel til urinrøret eller i sjeldne tilfeller urinblæren hos gutter, og til skjeden eller området rett utenfor selve skjeden hos piker. I meget sjeldne tilfeller kan det hos piker være en felles utførselsgang for urinrør, skjede og tarm. Seks av ti barn med høy analatresi har andre misdannelser i tillegg, oftest i skjelettet, urinveiene og spiserøret.

Ved lav analatresi passerer tarmen gjennom bekkenbunns-muskulaturen. Tarmen ender oftest i en fistel til perineum (området foran ytre lukkemuskel). Dette kan betraktes som en feilplassert åpning. Hos gutter kan fistelen av og til munne ut under pungen. I sjeldne tilfeller kan tarmen ende blindt like innenfor huden.