NFA – Hvem er vi?

NFA (Norsk Forening for Anorektale Misdannelser) ble etablert i 1981 og er en forening for anorektale misdannelser som er en sjelden diagnose. Foreningen har i dag rundt 500 medlemmer og vi er både barn, ungdom og voksne med diagnosen og deres familier fra hele landet, noe som er verdifullt for å utveksle kunnskap, samhold og erfaring.

Styret er driftet på dugnadsånd og består av foreldre med diagnosebarn og voksne med diagnosen. Styremedlemmene velges for to år av gangen.

Hva gjør vi?

NFA arrangerer:

  • Landssamling for diagnosemedlemmer og deres familie.
  • Ungdomssamling
  • Voksentreff
  • Julelunsj flere steder i Norge

Vi har også en egen Facebookgruppe som man får tilgang til ved innmelding.

Likeperson

Foreningen har likepersoner som kontakter nye medlemmer ved innmelding, for å informere om foreningen. Vi veileder videre til hjelpeapparatet ved behov, da vår oppgave ikke er å være behandlere, men en støtte for hvordan det er å leve med diagnosen.

Fagråd

Fagrådet skal være en rådgivende og faglig ressurs for NFA. Det skal være et forum for gjensidig meningsutveksling for de faglige representantene og styrerepresentantene fra NFA. Det er gjennom styret i NFA at denne kontakten er etablert. Fagrådet møter et tverrfaglig team fra Rikshospitalet/St Olav bestående av 2 kirurger, barne- og ungdomspsykiater, stomisykepleier, SSD – med agenda som er aktuell for våre medlemmer.

I våre vedtekter står det:

  • NFA skal utøve rådgivende, opplysende og hjelpende virksomhet til alle som har analatresi og deres familier.
  • NFA skal spre kunnskap om analatresi til sykehus og andre behandlende institusjoner.
  • NFA skal arbeide for at myndighetene skal få kjennskap til analatresigruppens spesielle problemer og behov.

NFA arrangerer familiesamlinger for diagnosemedlemmer og deres familie, samt egne ungdomssamlinger og voksentreff.

I 2023 ble familiesamlingen arrangert på Beitostølen, og  8 – 11. august 2024 samles vi i Skien Fritidspark, bli gjerne med.

Første søndag i advent møtes våre medlemmer flere steder i landet til en hyggelig julelunsj, kanskje vi sees?