Likepersonsordningen

Likepersonsarbeid skal være hjelp til selvhjelp, til mennesker i samme situasjon som en selv.

Det er viktig å være klar over at likepersoner hverken skal eller kan svare på medisinske spørsmål. Derimot kan likeperson med utgangspunkt i egen erfaring henvise til de rette instanser eller personer.

Likepersonene ringer nye medlemmer og ønsker dem velkommen i foreningen og tilbyr sine likepersonstjenester.

Vi har også en aktiv Facebookgruppe som er åpen for våre medlemmer hvor du kan stille spørsmål og utveksle erfaringer.

Dersom du ønsker å kontakte en av våre likepersoner finner du mer informasjon på siden: Kontakt NFA.