Kontakt NFA 2

 

Funksjon

Navn & Adresse

Telefon & E-post

Leder

Sylvia Heum W.

Brunlanesveien 18

3268 Larvik

T: 48 13 43 90
E:
heumsylvia@gmail.com

Nestleder

Erik Dørhellen

Nedre Rønningv.7

3933 Porsgrunn

T: 90 50 44 21
E: erik.dorhellen@hydro.no

Styremedlem

Nina Guldbrandsen

Karmøyveien 23

4024 Stavanger

M: 92 41 50 86
E: nina@guldbrandsen.no

Styremedlem

Per Jarle Bolkan

Ulveveien 2

7600 Levanger

M: 90 11 30 32
E: pjall@online.no

Styremedlem

Heidi Holm Bolkan

Ulveveien 2

7600 Levanger

M: 92 25 06 29
E: hkr-holm@online.no

Styremedlem

Benedicte Mjelde

Smibakken 20

4520 Sør-Audnedal

T: 414 63 880
E: bemjelde@hotmail.com

Styremedlem

Lisa Hjelme

Kirkeveien 208

3140 Nøtterøy

T: 902 02 056
E: lisa@hjelme.no

Styremedlem

Christine Nandrup

Midtoddveien 15

0494 Oslo

T: 949 81 933
E:
c.nandrup@gmail.com

Styremedlem

Hilde Øyrås

Skarestrand 32

4812 Kongshavn

T: 99 36 12 08
E: hildeoyras@hotmail.com

Styremedlem

Christer Olsen Strandskog

Hjorthehaven 11

1336 Sandvika

M: 934 90 069
E:
christer.strandskog@hotmail.com

Styremedlem

Veronica Pedersen

Grevlingstien 1 D

3188 Horten

M: 402 01 993

E: veronica.pedersen@outlook.com

Styremedlem

Hanne Beth Glomstad

Dølebakken 57

3215 Sandefjord

T: 993 04 016
E:
hannebeth.glomstad@gmail.com

Styremedlem

Beathe Grøttveit

Sjosidevegen 88

5914 Isdalstø

T: 958 74 030

E: beathgro@online.no

Kasserer

Dag Ivar Berntsen

Østerhuslien 18

4879 Grimstad

T: 412 09 370
E: dagivar20@gmail.com