Jungelhåndboka

Årets utgave av den populære Jungelhåndboka har kommet. I likhet med tidligere utgaver gir boka en enkel oversikt over velferdsretten, slik at brukerne selv kan orientere seg i ”paragrafjungelen” og kanskje finne svar på noen av sine rettighetsspørsmål.jungelhandboka2015nyhetssak

I boka finner man for eksempel et eget kapittel som tar for seg tilgjengelighet og diskriminering, med utgangspunkt i den nye diskriminerings og tilgjengelighetsloven. I tillegg tar boka opp spørsmål innenfor opplæring og utdanning, arbeidsliv, trygdeytelser, helsetjenesten, sosialtjenesten, barneverntjenesten, boligspørsmål og offentlig saksbehandling.

Jungelhåndboka er beregnet for bruk både ved selvstudium og som kursmateriell. Linkene til regelverket m.v. finnes under rettighetsoversikten påwww.rettighetssenteret.no

Jungelhåndboka kan bestilles på e-post: post@ffo.no