Bibliotek

Styremøte i Tromsø februar 2012

Styremøte i Tromsø februar 2012

Referat fra styremøte NFA i Tromsø 03-05. februar 2012

Til stede: Sylvia Heum Wendel, May Lene Isaksen, Nina Guldbrandsen, Lisa Hjelme, Per Jarle Bolkan, Heidi Bolkan, Christine Nandrup-Johansen, Hilde Øyrås, Benedicte Mjelde og Aage Svedsen.

Årsrapport for 2011
Årsrapporten for 2011 ble skrevet på styremøtet.

Regnskap 2011
Styret gjennomgikk og skrev under på regnskapet for 2011. Vi hadde et underskudd på
kr 23.875,43. Dette skyldes kjøp og oppgradering av nytt medlemssystem og nettside.

Plan/budsjett for 2012
Styret ønsker å bruke regnskapet for 2011 som utgangpunkt for plan/budsjettet for 2012 med unntak av datautgiftene.

Rapportering likemannsmidler
Rapportering vedr likemannsaktiviteter i 2011 ble skrevet på styremøtet.
Frist for innsendelse er 1. april.

EkstraStiftelsen Helse og Rehabilitering
NFA har søkt om godkjenning som søkerorganisasjon på EkstraStiftelsen Helse og Rehabilitering. Ved evt. godkjenning kan foreningen søke om midler til tiltak innen forebygging, forskning og rehabilitering.

Planlegging av landssamlingen sommeren 2012
Årets landssamling blir på Badeland Gjestegård på Raufoss fra 16 – 19. august 2012.
Toten Badeland ligger rett ved hotellet.
Egenandelen økes til kr 600 for voksne og for barn over 12 år, og kr 300 for barn under 12 år.
Påmelding er bindende ved innbetaling av egenandel.

Ungdomssamling 2012
Årets ungdomssamling vil sannsynligvis bli i Langesund 21-23 september 2012
Dette er et tilbud for de mellom 13 – 17 år. Det vil bli en egenandel på kr 500,-.

Gjennomgang av nettsiden
Styremedlemmene skal sjekke nettsiden ved anledning.. Hvis noen artikler skal revideres eller slettes, ta kontakt med Lisa.

Rutiner for utsendelse av informasjon til medlemmer
Ved felles utsendelse av informasjon til medlemmer så er det viktig å bruke Blindkopi tasten (Bcc) slik at mailadresser skjules og at vi ikke distribuerer navn med diagnose til alle våre våre medlemmer. Ved utsendelse av fellespost fra RegWeb så viser ikke mailadressene.

Oppdatere grupper iforhold til alder i RegWeb
Gruppene i RegWeb ble oppdatert i forhold til alder slik at filter kan brukes.

NFAnytt:
NFAnytt ble skrevet og lagt ut på nettsiden.

Referat fra julelunsj
Det ble arrangert julelunsj i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger. Det ble sendt ut tilbud til de som bor rundt Kristiansand og Tromsø, men her var det dårlig oppslutning.

Referat fra fagrådsmøte
Sylvia, May Lene og Benedicte gikk igjennom møtereferatet fra fagrådsmøtet i januar.

Samling for voksne med diagnosen
Vi inviterte til en samling for de voksne i november. Den måtte dessverre avlyses pga få påmeldte.

Referat fra Brukersamling
Sylvia, May Lene og Christine deltok på brukersamlingen til SSD den 28-29. oktober 2011.

Rare ICT
SSD avholdt kurs i Rare ICT til noen styremedlemmer under brukersamlingen. Det er fremdeles få brukere. Styret ønsker å få flest mulig til å opprette bruker på www.minjournal.no Vi skal også oppfordre våre medlemmer til å få brukerprofil via nettsiden, facebook siden og samlingen.

Kurs våren 2012
SSD holder kurs på Scandic Oslo Airport Gardermoen.
–    Foreldrekurs for barn født 2008 eller senere. 22-23 mars 2012. Christine skal være med på middagen og representere NFA.
–    Kurs for voksne med ARM eller blæreekstrofi/epispadi 19 -21. april 2012. Hilde ønsker å delta.
–    Kurs for førskolelærere, lærere, assistenter 7. mai 2012. Dette er for ansatte i skolen som jobber med barn fra 1 – 4. klasse.

FFO arrangerer likemannskurs på Thon Hotel Opera i Oslo 21-22. april.
Christine og Per Jarle ønsker å delta.

Datoer for styremøte og samlinger i 2012:
Landssamlinga 2012 blir den 16 -19. august.
Dato for ungdomssamling blir 21 – 23. september
Voksensamling blir tidlig november.
Neste styremøte blir i Oslo 20-21. oktober. Vi starter opp kl 10.00 på lørdagen og avslutter kl 14.00 på søndagen.

Ref. Nina Guldbrandsen