Bibliotek

NFA-nytt mars 2014

NFA-nytt mars 2014

Medlemsregisteret Barne- ungdom og familiedirektoratet gir oss det vesentligste av vår inntekt i forhold til driftsmidler. De har nå innført et nytt regelverk og vi trenger derfor fødselsdato på alle våre medlemmer. Vi har dette registrert på alle våre diagnosemedlemmer, men fint om dere kan sende oss en mail med fødselsdato på alle familiemedlemmer tilRead more about NFA-nytt mars 2014[…]

NFA-nytt februar 2012

NFA-nytt februar 2012

Nå har vi hatt styremøte i Tromsø, og vi har blant annet planlagt landssamling, ungdomssamling og voksensamling.
Landssamlingen blir 16 – 19. august på Badeland Gjestegård på Raufoss.
Toten badeland ligger rett ved hotellet. For mer informasjon om hotellet: http://www.badeland-gjestegaard.no/
Egenandelen er satt til kr 600 pr. voksen og for barn over 12 år og kr 300 for barn.
Egen invitasjon blir lagt ut på nettsiden. Bindende påmelding pr. mail og innbetaling av egenandel innen 31.mai 2012.

NFA-nytt høsten 2011

NFA-nytt høsten 2011

NFA-nytt høsten 2011

Nye styremedlemmer:

Etter årsmøtet i august har vi nå fått fire nye styremedlemmer. Christine Nandrup-Johansen, Benedicte Mjelde, Bjørn Bratlie og Åge Svendsen.

Nytt medlemsregister og nettside:

Styret har i høst jobbet med å få på plass et nytt nettbasert medlemsregister. Det har vært en stor oppgave å finne det som passer vår forening best og vi har også vært i kontakt med andre frivillige organisasjoner. Tilslutt falt valget på RegWeb fra Klopp Data. En av fordelene med et nettbasert system er at vi kan ha flere brukernivåer og roller.

Styret har også brukt mye tid på å innhente e-postadresser til våre medlemmer. Vi ønsker å sende mest mulig informasjon og medlemsavgiften elektronisk. Foreningen vil på denne måten redusere arbeid, kostnader som trykksaker og porto, og ikke minst miljøet. Vi har fått flere gode tilbakemeldinger at dette er et bra initiativ.

Vi har også fått Klopp Data til å bygge opp en ny nettportal slik at det skal være enklere å administrere nettsiden. Medlemsregisteret er også knyttet opp mot hjemmesiden slik at nye medlemmer blir automatisk oppdatert i registeret vårt. 

Julelunsj:

Det vil også i år bli julelunsj i Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Tromsø. Invitasjon kommer.

Samling for voksne:

Det vil bli arrangert en egen samling for de voksne i Oslo den 12. november. Invitasjon blir sendt i slutten av oktober.

Datoer for 2012:

Ny dato for landssamling 2012 blir: 16-19 august.

Ungdomssamlingen kommer vi tilbake til.