Bibliotek

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte

Vi har gleden av å invitere medlemmene til Årsmøte i NFA på Quality Hotel & Resort Skjærgården, Langesund, lørdag 17. august 2013, kl 10.00.

Årsmøtet er NFAs høyeste organ og er dermed det viktigste forumet for å velge kurs for det videre arbeidet i foreningen. Styret ønsker forslag til hvordan foreningen skal drives. Dette kan dere gi blant annet med innspill til den endelige agendaen. Vi oppfordrer til ditt/deres engasjement og deltagelse på årsmøtet!

Har dere flyttet?

Har dere flyttet?

Vi skal straks starte arbeidet med å sende ut invitasjon til samlingene, medlemskontigent for 2008 samt siste NFA nytt.
Vi opplever jevnlig at vi får post i retur fordi medlemmer har flyttet, uten å melde adresseendring til oss i foreningen.
Vi oppfordrer derfor alle som har flyttet i løpet av de to siste årene om å sende oss oversikt over ny korrrekt adresse.
Meld ny adresse inn til Nina Guldbrandsen på denne mailadressen : ninaguld@lyse.net

Hilsen fra ny leder

Hilsen fra ny leder

Da har det nyvalgte styret hatt sitt første styremøte. Her fordelte vi ansvaret for de ulikearbeidsoppgavene som styret har. Hilde som har vært vår leder gjennom de tre siste årene, har takket av fra styret. Vi måtte derfor også velge ny leder i år. Det valget falt på meg, Tore Stenersen.