Informasjon

NFA – Hvem er vi?

Forening ble etablert i 1981 og er en forening for anorektale misdannelser som er en sjelden  diagnose. Vi er både barn, ungdom og voksne med diagnosen og deres familie fra hele landet. Noe som er verdifullt for å utveksle kunnskap, samhold og erfaring.

Styret er driftet på dugnadsånd og består av foreldre med diagnosebarn og voksne med diagnosen. Styremedlemmene velges for to år av gangen.

 

Hva gjør vi?

NFA arrangerer

  • Landssamling for diagnosemedlemmer og deres familie
  • Ungdomssamling
  • Voksentreff
  • Julelunsj flere steder i Norge
  • Vi har også en egen facebookgruppe som man får tilgang til ved innmelding

 

Likeperson

Foreningen har likepersoner som kontakter nye medlemmer ved innmelding, for å informere om foreningen. Vi veileder videre til hjelpeapparatet ved behov, da vår oppgave ikke er å være behandlere, men en støtte for hvordan det er å leve med diagnosen.

 

Fagråd

Fagrådet skal være en rådgivende og faglig ressurs for NFA. Det skal være et forum for gjensidig meningsutveksling for de faglige representantene og styrerepresentantene fra NFA. Det er gjennom styret i NFA at denne kontakten er etablert. Fagrådet møter et tverrfaglig team fra Rikshospitalet/St Olav bestående av 2 kirurger, barne- og ungdomspsykiater, stomisykepleier, SSD – med agenda som er aktuell for våre medlemmer.