Viktig informasjon fra Senter for sjeldne diagnoser!

Samtykke til registrering i register for sjeldne diagnoser
Senter for sjeldne diagnoser har i 2015 fått konsesjon fra Datatilsynet til
å føre internt pasientregister. Alle pasienter, også dere som allerede er
registrert ved senteret, må gi samtykke til å være oppført i registeret.

Foresatte samtykker for barn under 16 år.

Vil du gi ditt samtykke til å være registrert i pasientregisteret?
Senter for sjeldne diagnoser har begynt å ringe til personer i
pasientregisteret. det er vanskelig å finne riktig telefonnummer. Det vil
derfor være til stor hjelp om dere selv kontakter senteret.

Les mer om hva du samtykker til  på senterts nettsider:
www.sjeldnediagnoser.no

Du kan ringe å gi ditt muntlige samtykke på tlf: 23 07 53 40