Kurs for foreldre

Senter for sjeldne diagnoser inviterer til et to-dagers kurs for foreldre 27. – 28. januar 2014.

Kurset holdes på Gardermoen, og målgruppen er foreldre til barn som er født mellom januar 2009 og desember 2012.

Målsetningen er at dere skal få mer kunnskap om ARM og hvordan det er å leve med diagnosen. Barn kan ikke være med på kurset.

 

OBS: Søknadsfrist er fredag 8. november.

Klikk her for invitasjon og søknadsskjema til foreldrekurs om anorektale misdannelser (4 sider, pdf)