Referat fra styremøte våren 2013

 

Til stede: Sylvia Heum Wendel, Nina Guldbrandsen, Lisa Hjelme, Per Jarle Bolkan, Heidi Bolkan, Christine Nandrup-Johansen, Hilde Øyrås og Benedicte Mjelde.

Fravær: May Lene Isaksen og Aage Svendsen.

 

Årsrapport for 2012

Årsrapporten for 2012 ble skrevet på styremøtet.

 

Regnskap 2012

Styret gjennomgikk og skrev under på regnskapet for 2012. Vi hadde et overskudd på

kr 106154,63. Dette skyldes at landssamlingen ble rimelig og at ungdomssamlingen ble avlyst.

 

Budsjett for 2013

Styret ønsker å bruke regnskapet for 2012 som utgangpunkt for plan/budsjettet for 2013. Hovedfokus er å få vellykkede samlinger.

 

Plan NFA

Vi oppdaterte Plan 2003 til ny plan for NFA under styremøtet.

 

Rapportering likemannsmidler

Rapportering vedr likemannsaktiviteter i 2012 ble skrevet på styremøtet.

Frist for innsendelse er 1. april.

 

Planlegging av landssamlingen sommeren 2013

Årets landssamling blir på Quality Hotel & Resort Skjærgården i Langesund 15 – 18. august.

De har gratis inngang til Langesund Badepark og egen aktivitetsleder og aktiviteter for barna alle dager.

Egenandelen er kr 600 for voksne og for barn over 12 år, og kr 300 for barn under 12 år.

Invitasjon blir lagt ut på nettsiden og sendt som nyhetsbrev til medlemmene.

Påmelding er bindende ved innbetaling av egenandel innen 31. mai.

 

Ungdomssamling 2013

Årets ungdomssamling blir også i Langesund 27-29 september.

Dette er et tilbud for de mellom 13 – 18 år. Det vil bli en egenandel på kr 500,-.

 

Voksensamling 2013

Årets voksensamling blir 2-3. november i Oslo. Dette er et tilbud til de voksne over 18 år.

Det vil bli en egendel på kr 600,-.

 

EkstraStiftelsen Helse og Rehabilitering

NFA er blitt godkjent som søkerorganisasjon på EkstraStiftelsen Helse og Rehabilitering. Vi kan søke om midler til tiltak innen forebygging, forskning og rehabilitering. Styret er åpent for forslag til evt. søknader.

 

Oppdatere grupper i forhold til alder i RegWeg

Gruppene i RegWeb ble oppdatert i forhold til alder slik at filter kan brukes.

 

Internasjonal ARM konferanse

Det er ny internasjonal ARM konferanse i Frankfurt 1-3. juni 2013. Styret ser at det er viktig å holde kontakt med andre foreninger internasjonalt. Sylvia og Christine har tidligere deltatt og ønsker å delta på denne. Styret har besluttet at vi bruker maks kr 10.000 totalt på reise, hotel og konferanseavgift.

 

Gjennomgang av nettsiden

Styremedlemmene skal sjekke nettsiden ved anledning. Hvis noen artikler skal revideres eller slettes, ta kontakt med Lisa.

 

Julegave for 2013

Styret har besluttet at vi flytter grensen for de som får tilsendt flaxlodd fra13 år ned til 10 år,

men at vi sender ut 4 stk til hvert medlem.

 

Referat fra julelunsj

Det ble arrangert julelunsj i Oslo, Bergen, Lyngdal, Trondheim og Tromsø. Julelunsjen i Stavanger ble avlyst på grunn av sykdom.

 

Referat fra voksensamlingen

Det ble arrangert voksensamling i Oslo i november. Referat ble skrevet på styremøtet og lagt ut på nettsiden.

 

Referat fra fagrådsmøte

Sylvia og Benedicte gikk igjennom møtereferatet fra fagrådsmøtet i januar.

 

NFA nytt:

NFA nytt ble skrevet og lagt ut på nettsiden.

 

Kurs våren 2013

          FFO holder likemannskurs på Thon Hotel Opera Oslo 27 – 28. april. Christine og Benedicte ønsker å delta

          SSD arrangerer ansvarsoverføringskurs, skolestartkurs og Frambukurs i uke 37

 

SSD

SSD har tatt kontakt og ønsker våre synspunkter for hvilke kurs de skal prioritere. Vi ønsker fortsatt at de prioriterer Frambu kursene. Men vi ønsker også at de kunne fått til kurs til skolestart og f. eks et to dagers kurs i overgang til puberteten for det som er født med ARM.

 

Hvem fortsetter i styret

Det er i år årsmøte. Styret ser at det er viktig at det kommer nye krefter inn i styret, men også at det ikke alle blir skiftet ut samtidig. Vi ønsker derfor å endre vedtektene på årsmøtet for å holde kontinuitet i styret.

 

Innkalling til årsmøte

Innkalling er skrevet og legges ut på nettsiden minst en måned før. Vi sender også nyhetsbrev om dette til medlemmene.

 

Datoer for styremøte og samlinger i 2013:

Landssamlingen i 2013 blir den 15 – 18. august..

Ungdomssamlingen blir 27 – 29. september.

Voksensamlingen blir 2 – 3. november.

Neste styremøte blir i Oslo 26-27. oktober.

 

Ref. Nina Guldbrandsen