Landssamling 2013

Hotellet har en praktfull beliggenhet rett ved vannkanten i den lille sjarmerende kystbyen Langesund. Quality Hotel & Resort Skjærgården har tilgang til Langesund Badepark på 4000 kvadratmeter. De har også aktivitetsleder og aktiviteter for barna alle dager.

Se her for mer informasjon om hotellet: http://www.badeparken.no/

Samlingen er et tilbud til familier fra hele landet for medlemmer som har betalt kontingenten for inneværende år.

Vi håper å se så mange som mulig. Foreningen dekker opphold inkl. full pensjon f.o.m. torsdag kveld, t.o.m. frokost søndag. Reisekostnader dekkes ikke.

Egenandelen for samlingen i år vil være 600,- pr. voksen og for barn over 12 år og 300,- pr. barn.

Det kan søkes om reisetilskudd for familier i fra Nord-Trøndelag og nordover. Vi har en pott på 15000,- som da fordeles mellom de som melder seg på. Max 5000,- til hver familie.

Som vanlig vil landssamlingen være en fin blanding av faglig og sosialt innhold. Det vil også være årsmøte på samlingen i år.

 Vi gjør i år som i fjor at vi deler opp slik at den ene av foreldrene er med på foredrag og den andre er med på aktivitet sammen med barnet, og at vi bytter på dette. Til de som kommer alene stiller styret seg villig til å hjelpe til etter avtale.


Påmelding skjer på følgende måte:

1.    Send mail til hkr-holm@online.no  med antall voksne og barn, samt alder på barn.

2.    Innbetaling kr 600 pr. voksen og barn over 12 år  og kr 300 pr. barn.             Konto: 9100.23.48832

Merk at påmelding er bindende og først gjelder når innbetaling er foretatt senest innen 31. mai 2013. Egenandelen vil ikke bli tilbakebetalt.

Alle som melder seg på og betaler egenandelen innen fristen kommer med på samlingen. En bekreftelse vil bli sendt pr. e-post i begynnelsen av juni.

Hilsen Heidi og Pjall,

samlingsgruppa