Kurs om ansvarsoverføring

Målgruppen er barn født i 2002 og 2003.
 
Med vennlig hilsen
Synne Heivang, kursrådgiver
Senter for sjeldne diagnoser
Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet
Tlf: 23 07 53 40 (eksp)
www.sjeldnediagnoser.no