Ungdomssamling i regi av SSD

 Ungdommer med ulike diagnoser vil kunne delta. Vi tenker oss kurset lagt opp som en blanding av forelesninger og aktiviteter. Invitasjonene vil gå til ungdommer innenfor alle senterets diagnosegrupper.

For å få til en best mulig samling, ønsker vi tilbakemeldinger fra dere. Det er flott hvis ungdommen selv eller noen som er i kontakt med dem kan komme med forslag til temaer, forelesere og aktuelle aktiviteter på en slik samling.

Vi ber om tilbakemelding på brev, e-post, faks eller telefon innen 27. februar 2012. (Se SSD’s nettside for kontaktinformasjon.)
Vi sender ut invitasjonen i mars.