Sommerleir på Frambu

 

Treff andre og spreng grenser!
På Frambuleir får deltakerne treffe andre som er i samme situasjon som seg selv, utveksle erfaringer og knytte sosiale nettverk. Andre mål for Frambuleirene er å oppmuntre deltakerne til fysisk aktivitet, la dem høste nye erfaringer og føle økt mestring gjennom ulike aktiviteter. Gjennom sosialt samvær og lek ønsker vi å legge til rette for at deltakerne skal få mulighet til å prøve å sprenge egne grenser og oppdage nye muligheter.

Sommeren 2012 arrangerer Frambu følgende leire:
Frambuleir 1: 25.06-06.07 – for barn mellom 10 og 16 år
Frambuleir 2: 09.07-20.07 – for ungdom mellom 16 og 30 år
Frambuleir 3: 23.07-03.08 – for ungdom mellom 14 og 20 år
Frambuleir 4: 06.08-12.08 – for voksne mellom 18 og 35 år

Søknadsfristen er 1. mars 2012.

Les mer om sommerleir på Frambu her!