Landssamling 2012

Samlingen er et tilbud til familier fra hele landet for medlemmer som har betalt kontingenten for inneværende år.
Vi håper å se så mange som mulig.

Foreningen dekker opphold inkl. full pensjon f.o.m. torsdag kveld, t.o.m. frokost søndag. Reisekostnader dekkes ikke.
Egenandelen for samlingen i år vil være 600,- pr. voksen og for barn over 12 år og 300,- pr. barn.
Det kan søkes om reisetilskudd for familier i fra Nord-Trøndelag og nordover. Vi har en pott på 15000,- som da fordeles mellom de som melder seg på. Max 5000,- til hver familie.

Som vanlig vil landssamlingen være en fin blanding av faglig og sosialt innhold.
Vi gjør i år som i fjor at vi deler opp slik at den ene av foreldrene er med på foredrag og den andre er med på aktivitet sammen med barnet, og at vi bytter på dette. Til de som kommer alene stiller styret seg villig til å hjelpe til etter avtale.

Påmelding skjer på følgende måte:
1.    Send mail til hkr-holm@online.no med antall voksne/barn samt alder på barn.
2.    Innbetaling til konto: 9100.23.48832.
3.    Kr 600 pr. voksen og barn over 12 år, og kr 300 pr. barn.

Merk at påmelding er bindende og først gjelder når innbetaling er foretatt innen 31. mai 2012. Egenandelen vil ikke bli tilbakebetalt.

Fra Oslo, kjør RV4 mot Gjøvik, ca. 10 km før Gjøvik kjører dere mot Raufoss syd. Når dere kommer til Raufoss, følg skilt til Toten Badeland.

Hilsen Heidi og Pjall
samlingsgruppa