Kurs for voksne (50+)

Aktuelle temaer:
    Livskvalitet og aldring
    Fysisk og psykisk helse
    Seniorpolitikk og samfunnets virkemidler for å beholde folk i arbeid

Det blir aktiviteter og arbeid i fellesskap og mindre grupper.

Vi ønsker å vite mer om hvordan det er å være voksen med en sjelden diagnose. På den måten kan vi bedre forstå hvilke utfordringer du har i hverdagen. For å kunne gi deg et kurstilbud som avspeiler din livssituasjon, ber vi deg vennligst skrive forslag til emner som du ønsker vi tar opp på kurset. Du kan skrive dem på søknadsskjemaet.

Målgruppe: Kvinner og menn mellom 50 og 67 år som har én eller flere av våre diagnoser.

Kurset og oppholdet er gratis. Reiseutgifter dekkes av Pasientreiser. De som kommer med på kurset, får mer informasjon om dette.

Sted: Kurset holdes på hotell Scandic Oslo Airport, Gardermoen. Hotellet ligger vest for Oslo Lufthavn Gardermoen. Du kommer deg enkelt mellom hotellet og terminalen med shuttlebusser som stopper rett utenfor hotellet.

Ankomst: Onsdag 23. mai klokken 16.00
Avreise: Fredag 25. mai cirka klokken 14.00

Søknadsfristen er onsdag 29. februar 2012. Du vil få beskjed fra oss i uke 11 om du har kommet med på kurset.

HER FINNER DU SØKNADSSKJEMA. Print ut og send i posten.

Det endelige programmet legges ut på våre nettsider cirka 1 uke før kursstart. Vi anbefaler at du følger med på våre nettsider.