Nytt medlemsregister

 

Vi kommer til å velge et register med kryptert forbindelse som datatilsynet aksepterer, slik at sensitiv informasjon er bekyttet.Vi ønsker i den forbindelse din e-postadresse tilsendt, slik at informasjon og faktura kan sendes pr. mail. På denne måten vil foreningen redusere kostnader som trykksaker og porto.
 
Vennligst send en mail til: nina@guldbrandsen.no

Skriv på navn på diagnosemedlem og evt. familiemedlemmer denne gjelder for.
 
Tusen takk for hjelpen!
 
Mvh
Nina Guldbrandsen 
Ansvarlig for medlemsregisteret i NFA