Medisinskfaglige spørsmål

 

Styret i NFA har ingen kompetanse til medisinskfaglig veiledning. Men vi har fått to kirurger som er villig til å svare på spørsmål.
Disse er  Kristin Bjørnland (Rikshospitalet) og Mark Lewitt (Cincinatti hospital USA)

Spørsmål sendes til:  sylvia.wendel@analatresi.no   
 
Styret har taushetsplikt i forhold til dissse spørsmålene.