Bivirkninger av medisiner kan nå meldes

 

Via et meldeskjema på Internett kan pasienter melde fra om bivirkninger av medisiner som er godkjent i Norge. Bivirkninger av naturmidler, kosttilskudd og kosmetikk må fortsatt meldes via helsepersonell.

Bivirkningsmeldinger fra pasienter vil være et supplement til meldeordningen for helsepersonell og dermed være en del av Legemiddelverkets løpende oppfølging av sikkerheten ved bruk av medisiner. Ordningen er også et tilbud til pasienter som ønsker å dele sin erfaring om legemiddelbruk med myndighetene uavhengig av helsepersonell.

Se www.legemiddelverket.no/pasientmelding for mer informasjon.

Legemiddelverket vil informere om ordningen gjennom media, samt brosjyrer (vedlagt) og plakat i apotek (vedlagt), og plakater på legekontor. Vi håper også at  pasientorganisasjonene vil være behjelpelige med å informere egne medlemmer om det nye tilbudet.

Ordningen gjelder fra 1.mars 2010.

Spørsmål om ordningen sendes til: bivirkninger@legemiddelverket.no