Abonnement på ”Sjeldenheten”


Senter for Sjeldne Sykdommer og Syndromer er (sammen med de andre kompetansesenteret som sorterer under direktoratet) representert i denne utgivelsen, og vi mener derfor at så mange som mulig av senterets brukere får tilgang til dette nyhetsbevet.

 

Det er meget enkelt å opprette et gratis abonnement på Sjeldenheten.

 

Man tar kontakt med:

 

Kersti Halvorsen i Avdelingen for sjeldne funksjonshemninger i Sosial- og helsedirektoratet,

keh@shdir.no

http://www.shdir.no/index.db2?id=2233

 

Pb 8054 Dep

0031 Oslo

Telefon: 24 16 35 72

Telefaks: 24 16 30 05

 

Gratis servicetelefon 800 41 710

 

Det er bare å ta kontakt med oss (SSSS) dersom det skulle være ytterlige spørsmål i forbindelse med dette.

 

Posted in SSD