NFA Nytt – Mars 2007

Årsmøtet 2007

 

Vi har årsmøtet annethvert år i NFA. Disse årsmøtene holdes på
landssamlingen hvor flest medlemmer treffes. Årsmøtet blir avhold på Sanderstølen på Gol i forbindelse med årets landssamling. Vi sitter pr. i dag 10 i styret og ved valget er det 3-4 som i år trekker seg.

 

Vi trenger derfor nye mennesker inn og vi håper at noen tar utfordringen.

 

Vi har lagt opp arbeidet slik at vi gjør det meste på 2 styrehelger.

 

TAR DU UTFORDRINGEN?????
Ta kontakt med leder Hilde Øyrås på telefon 99361208

Diagnoseveileder

Diagnoseveilderen som senteret trykket og laget på nytt i 2006 kan fås ved å kontakte senteret. Denne er fin å gi til barnehage, skole, fastlege og helsestasjon, – eller du kan ha den selv hjemme.

 

Dette heftet er skrevet for dere som er foreldre til barn med forskjellige endetarmsmisdannelser/analatresi, og til deg som selv har tilstanden.
Senter for sjeldne diagnoser, Rikshospitalet, 0027 Oslo, telefon 23 07 53 40.

           
Samlinger 2007

Vi har satt av dato for både ungdomssamling og familiesamling i 2007.

Ungdomssamlingen er satt til 15-17 juni 2007 blir i år som i fjor på Pers Hotell på Gol. Dette er tilbud for de mellom 12 til 16 år.

Familiesamlingen er satt til 16-19 august 2007. I år prøver vi nytt sted og nytt tidspunkt. Vi velger nytt tidspunkt for å klare å unngå at skolebarn må ta fri fra skolen. Vi prøver også nytt sted da det var begrenset uteområde på Geilo i 2006. Vi velger derfor å prøve Sanderstølen på Golfjellet da de hadde store muligheter for aktiviteter både ute og inne. 

 

Senter for sjeldne diagnoser hadde voksentreff i november 2006. Dette var svært vellykket og foreningen ble oppfordret til å ta ansvar  for dette  videre.  Vi setter av lørdag og søndag 19-20 mai 2007 med voksentreff i Oslo. Dette er et tilbud til alle over 20 år.
 
Vi håper dere tar kontakt med oss dersom dere har innspill i forhold til hva dere ønsker fra oss og vår forening.