Hjelpestønad / Forhøyet hjelpestønad

Forhøyet hjelpestønad kan gis til barn og unge under 18 år dersom de har et pleie- og tilsynsbehov som er vesentlig større enn det som dekkes av ordinær hjelpestønad.

En sosionom kan være behjelpelig med tips og bl.a innhente den informasjonen som trengs til søknaden.

Nedenfor er det kopiert inn informasjon fra Nav sine nettsider om fremgangsmåte og satser for året 2009.

 

 

Hjelpestønad

Du kan få hjelpestønad dersom du har et særskilt behov for pleie og tilsyn på grunn av sykdom, skade eller en medfødt funksjonshemming.

Satser Hjelpestønad

De oppgitte satser gjelder fra 1. januar 2009.

Regelverk
Skjema

Kilde: www.nav.no