Hilsen fra ny leder

Det har i løpet av de to siste årene vært full utskifting av hele styret. Vi som nå sitter i styret, håper og tror at vi skal klare å følge opp det fine arbeidet som våre forgjengere har gjort. Vi legger ikke opp til å gjøre store endringer av driften. Vi tror  driften av NFA har vært gjennomført på en måte som har kommet våre medlemmer best mulig til gode.

I år som i fjor vil det bli arrangert julelunsj for våre medlemmer  rundt om i landet. Det ser pr i dag ut til at vi klarer å arrangere julelunsj i Oslo området, Bergen, Trondheim, Stavanger og muligens Kristiansand / Arendal. Dersom det er noen medlemmer andre steder i landet som ønsker å ta på seg ansvaret for julelunsj i sitt nærområde, kan de ta kontakt med meg. 

Vi ønsker å gjøre en god jobb for våre medlemmer. Da er vi avhengig av tilbakemeldinger fra dere som er medlem i NFA. Er det noe dere er særlig fornøyd eller missfornøyd med, blir vi glade for tilbakemelding om dette. Da kan dere gjerne sende meg en mail på tore.stenersen@analatresi.no 

Med vennlig hilsen 
Tore Stenersen
Nyvalgt leder i NFA