Har dere flyttet?

Vi skal straks starte arbeidet med å sende ut invitasjon til samlingene, medlemskontigent for 2008 samt siste NFA nytt.
Vi opplever jevnlig at vi får post i retur fordi medlemmer har flyttet, uten å melde adresseendring til oss i foreningen.
Vi oppfordrer derfor alle som har flyttet i løpet av de to siste årene om å sende oss oversikt over ny korrrekt adresse.
Meld ny adresse inn til Nina Guldbrandsen på denne mailadressen : ninaguld@lyse.net