Film og skriv dagbok

Et godt råd kan være å lage en video/bilde dagbok av alt som skjer med barnet ditt på sykehus og rundt diagnosen. Det er godt for dere som foreldre og det vil være lettere å forstå for barnet den dagen de kommer med masse spørsmål.
 
Det kan også være nyttig i ansvarsgrupper for barna. Da får ansvarsgruppa et klart bilde av hva barnet ditt har gått igjennom. Det er da lettere for de som skal sette seg inn i barnets behov.