Blindtarmen gir nytt liv

104 pasienter har de siste årene fått blindtarmstomi på Rikshospitalet på grunn av avføringslekkasje.

Vi har stort sett operert barn. Spesielt blant de voksne er det nok mange som lider i det skjulte, sier overlege Kristin Bjørnland ved Rikshospitalet. Operasjonen, som er et svær inngrep, ble første gang utført i England i 1996.

Vanlig problem
I dag er den såkalte blindtarmsstomien en velprøvd metode for å hjelpe dem som av ulike årsaker defekte lukkemuskler i endetarmen.

Avføringslekkasje er vanlig for dem med ryggmargsbrokk. I tillegg kan problemet oppstå som følge av fødsel, trafikkskade, MS, hjerneblødning og nerveskade på grunn av sukkersyke, sier Bjørneland. De undersøkelsene som er gjort på området, tyder på at dette er et svært vanlig problem.

En amerikansk undersøkelse anslår at det gjelder to prosent av den voksne befolkning, men dette er nok for forsiktig. En annen undersøkelse antyder seks prosent, sier Marianne Stange, stomisykepleier ved Rikshospitalet.

Med utgangspunkt i det mest forsiktige anslag kan man si at minst 70 000 nordmenn over 18 år sliter med avføringslekkasje i dag. I tillegg til de praktiske problemene dette medfører, er de psykiske belastningene enorme, sier psykiaterTrond H. Diseth.

Tabubelagt
Avføringslekkasje er en sosial katastrofe som svært mange betyr et liv i isolasjon, sier Diseth.

De fleste som har avføringslekkasje som barn, fanges opp av helsevesenet. Hos noen kan man allerede ved fødselen forutse at dette vil bli et problem. Dessuten synes ikke foreldre det er så vanskelig å varsle når det gjelder barna, sier Bjørnland. Mørketallene ligger trolig blant dem som får avføringslekkasje i voksen alder.

Mange synes nok det er vanskelig å ta dette opp med legen sin. I dagens samfunn er det å lekke avføring både skam- og tabubelagt, sier Trond H. Diseth.Marianne Stange tror også at mangelen på kunnskap er stor.

Mange tror nok at det ikke er noe å gjøre med dette problemet. Noen har nok også tatt dette opp med legen sin og fått beskjed om at de bare må leve med det , sier hun. Ekspertene på Rikshospitalet råder dem som sliter med avføringslekkasje til å bli undersøkt av en spesialist. Da kan man vurdere om blindtarmsstomi er et alternativ, sier Bjørnland.

 

 

Får bedre selvtillit
En ny forskningsrapport viser at barn som får bindtarmsstomi, får bedre selvtillit og bedre livskvalitet.

Undersøkelsen som omfatter 20 barn i alderen 6 til 17 år er resultatet av et bredt tverrfaglig samarbeid ved Rikshospitalet. Den er presentert internasjonalt både gjennom foredrag og fagbladet Pediatrics.

Barnepsykiater og overlege Trond H. Diseth er en av dem som har bidratt, og han mener undersøkelsen viser at det er riktig å tilby barn med avføringslekkasje den nye operasjonen.

De som får hjelp til å kontrollere avføringslekkasjen, får økt mestringsfølelse. De får bedre selvtillit, sier Diseth. Når barnet får en slik blindtarmsstomi, kan de selv skylle tarmen. Å slippe å involvere foreldre eller andre på dette private området er også svært viktig, mener psykiateren.

Diseth viser også til tidligere undersøkelser som viser at de med avføringslekkasje opp gjennom oppveksten har fem ganger så stor risiko for psykiske og sosiale problemer som friske barn. Lekkasje resulterer ofte i mobbing, kameratvansker og isolering, sier Diseth.

Uten blindtarmsstomi må mange barn bruke svært mye tid på skylling av tarmene hver dag. Vi får rett og slett barna ut av toalettene, slik at de kan bruke tiden sin på vennene eller noe annet morsomt, sier Diseth.