barnehagen

Da unngår man å prate så mye om diagnosen ovenfor barnet så fokuset er på det positivet som har skjedd i løpet av dagen. Når barnet begynner i barnehagen kan det være fint med en bok som personalet kan skrive hva som har skjedd i løpet av dagen som er av betydning for barnet.