Valgkomite i NFA

NFA har opprettet en valgkomité. De som sitter i valgkomitéen har som oppgave å verve/velge nye personer til verv og styre i NFA. Det å ha verv i NFA er både positivt og moro.

Trine Wenberg Svensen og Anders Ervik sitter i valgkomiteen og skal verve nye styremedlemmer til NFA-styret.

Hvis du er interessert i å sitte i styret, kan du sende en e-post  til post@analatresi.no eller ta kontakt med en av disse to på landssamlingen.