Kontakt NFA

For å kontakte NFA kan du sende mail til: post@nfanorge.no.

 

Du er også velkommen til å kontakte en av våre likepersoner:

Likeperson for voksne diagnosemedlemmer:

Petter Kalvik, tlf: 95900238

Likeperson for gutter med diagnosen:

Merita Gashi, tlf: 46851788

Likeperson for jenter med diagnosen:

Ragnhild Lien, tlf: 90064881