Kontakt NFA

Funksjon Navn & Adresse Telefon & E-post
Leder Birgit Risan,

Øvre frydendal 10A 1384 Asker

T: 95 23 93 45

E: birgitrisan@hotmail.com

 

Styremedlem Benedicte Mjelde,

Smibakken 20,

4520 Sør-Audnedal

T: 414 63 880

E: bemjelde@hotmail.com

 

Styremedlem Hilde Øyrås,

Tivoliveien 10,

4812 Kongshavn

T: 99 36 12 08

E: hildeoyras@hotmail.com

Styremedlem Veronica Pedersen,

Knudsrødveien 9C,

3189 Horten

T: 402 01 993

E: veronica.pedersen@outlook.com

Styremedlem Beathe Grøttveit,

Sjosidevegen 88,

5914 Isdalstø

T: 958 74 030

E: beathgro@online.no

Kasserer Ole Peter Motzfeldt,

Eknesveien 30,

3055 Krokstadelva

T: 91 74 32 45

E: ole.peter@mhregnskap.no