Hvorfor bli medlem?

Foreningen er en landsomfattende organisasjon for alle som er født med analatresi og er interessert i NFA`s arbeid.

Foreningens formål er:

  • Å utøve rådgivende, opplysende og hjelpende virksomhet til alle som har analatresi og deres familier.
  • Å spre kunnskap om analatresi til sykehus og andre behandlende institusjoner.
  • Å arbeide for at myndighetene skal få kjennskap til analatresigruppens spesielle problemer.

Medlemsskap kan tegnes av alle med analatresi og deres pårørende. Medlemmer kan også være andre med medisinsk og/ eller sosiale interesser for gruppen. Medlemsskap tegnes individuelt, som diagnosemedlem, familiemedlem eller støttemedlem.

Du er velkommen til å ta kontakt med våre erfarne likepersoner.

(Beathe tlf 95 87 40 30, Kristin, tlf 95 33 91 39, Erik 90 50 44 21)

Vi har også en aktiv Facebookgruppe du som medlem får tilgang til.

Vi arrangerer årlige familiesamlinger hvor medlemmer fra hele landet er velkommen. Samlingene har et faglig innhold, men hovedvekten legges på det sosiale fellesskapet.

NFA har også ungdomssamlinger og voksentreff.

Vi arrangerer julelunsj første søndag i advent flere steder i Norge.

Tilbakemeldingene vi har fått er at mange følte seg ganske alene til å begynne med etter å ha fått diagnosen, og fremtiden kan synes utfordrende.  Selv om diagnosen er lik, har vi alle ulike utfordringer. Noen bruker bleier, noen skyller, noen har stomi og noen klarer å kontrollere tarmen via kosten.

Noen gir inntrykk av at dette er veldig greit, mens andre sliter mer. 1/3 av de som har analatresi har også en tilleggsdiagnose, så bredden blant våre medlemmer er stor.

Likevel, det vi har til felles er at vi vil hverandre vel, og gjerne hjelper hverandre videre, og ikke minst at vi har det hyggelig når vi møtes. Det er gledelig å se vennskap oppstå særlig etter familiesamlingene, og fint å høre at mange barn og voksne gleder seg til å møtes igjen.

Dette en forening for oss alle, hvor det legges ned en stor frivillig innsats, og hvor ditt bidrag er like velkomment uavhengig av hvor du befinner deg geografisk, hvor ung eller gammel du er, og hvilke løsninger som fungerer for deg.

Hjertelig velkommen som medlem.