Hvorfor bli medlem?

Foreningen er en landsomfattende organisasjon for alle som er født med anorektale misdannelser (ARM) / analatresi og deres pårørende.

Foreningens formål er:

  • Å utøve rådgivende, opplysende og hjelpende virksomhet til alle som har analatresi og deres familier.
  • Å spre kunnskap om analatresi til sykehus og andre behandlende institusjoner.
  • Å arbeide for at myndighetene skal få kjennskap til analatresigruppens spesielle problemer.

Foreningen har en aktiv Facebookgruppe, du som medlem får tilgang til, dette er en hemmelig gruppe, som krever en invitasjon for å bli med i.

Foreningen arrangerer årlige landssamlinger hvor medlemmer fra hele landet er velkommen. Samlingen har et faglig innhold, men hovedvekten legges på det sosiale fellesskapet. Foreningens årsmøte avholdes også på landssamlingen.

Foreningen arrangerer også ungdomssamlinger og voksentreff, for diagnosemedlemmene.

Foreningens årlige julelunsj i månedsskifte november/desember arrangeres flere steder i landet.

Disse samlingene er en stor del av foreningens arbeid og ett viktig likepersons arbeid.
Tilbakemeldingene foreningen får fra disse samlingene er at de er viktige og er til stor nytte for diagnosemedlemmer og de pårørende. Det å treffe andre i samme situasjon og utveksle erfaringer har stor verdi for våre medlemmer.

Ta gjerne kontakt med våre erfarne likepersoner.

Hjertelig velkommen som medlem.