Hvem kan bli medlem?

Alle som vil kan bli medlem!

  • Kontigent er 100 kr.
  • Vi oppfordrer flest mulig til å melde seg inn, da det gir foreningen større påvirkningskraft i aktuelle saker for våre medlemmer og vi får tilskudd fra staten bl. a. ut ifra antall medlemmer.