Hvem kan bli medlem?

Alle er velkomne til å bli medlem

Medlemskap kan tegnes av alle med analatresi og deres pårørende. Medlemmer kan også være andre med medisinsk og/ eller sosiale interesser for gruppen.

Medlemskap tegnes individuelt, som diagnosemedlem, familiemedlem eller støttemedlem.

Årlig kontingent er kr. 100,- per medlem.
Vi oppfordrer flest mulig til å melde seg inn, da det gir foreningen større påvirkningskraft i aktuelle saker, for våre medlemmer. Antall medlemmer danner også grunnlag for støtten foreningen mottar.