Hva og hvem dekker NFA for?

Landssamling
Det betales egenandel pr deltaker og foreningen dekker resten.
Foreningen dekker for en familie i samme rom. Det vil si to voksne og barn.

Foreningen dekker i utgangspunktet ikke reisekostnader til landssamling. Foreningen har ett reisefond det kan søkes fra. Dette gjelder for de som har høye reiskostander eller av andre grunner har behov for støtte.

Søknader behandles av styre i mars, og fristen for å søke er 1. mars hvert år.

Voksensamling
Det betales egenandel pr deltaker og foreningen dekker resten.
Foreningen dekker for ett voksent medlem, det gjelder også reisekostnader.

Ungdomssamling
Det betales egenandel pr deltaker og foreningen dekker resten.
Foreningen dekker for en ungdom, det gjelder også reisekostnader.

Julelunsj
Det inviteres årlig til julelunsj rundt i landet.
Det er ingen egenandel på arrangementet. Foreningen dekker for diagnosemedlemmet og den nærmeste familie. Det presiseres følgende:

  • er diagnosemedlemmet barn, dekker vi for foreldre og søsken. Det dekkes også for diagnosemedlemets kjæreste.
  • er diagnosemedlemmet voksent, dekker vi for partner og barn.

Dersom det er behov eller ønske om å ha med andre på foreningens arrangementer må dette avtales med styre. Det kan gjelde besteforeldre, BPA (personlig assistanse) eller lignende.
I slike tilfeller må de som deltar betale 100 prosent selv, både for opphold og aktiviteter. Foreningen kan etter avtale være behjelpelig med booking osv i slike tilfeller, og fakturere kostnaden til den det gjelder.

Vi presiserer at alle må være medlem av foreningen for å delta på foreningens arrangementer. Dette gjelder både barn og voksne. Har du lyst til å bli medlem i foreningen kan du enkelt gjøre dette selv ved å klikke her.