Bibliotek

Prosjekt vedr informasjonsmateriell til minoritetsgrupper med analatresi.

Senter for sjeldne diagnoser skal gjennom et prosjekt forsøke å bedre tilgangen til informasjon til ikke-vestlige minoritetsgrupper. I prosjektet vil de blant annet se på informasjon vedr analatresi. De ønsker tips om hva som bør gjøres for å bedre dette. 
Videre i artikkelen finner dere mer informasjon om dette prosjektet, samt hvordan dere kan kontakte senteret vedr dette.

Forsikring for barn

TrygVesta.

Barneforsikring. Nye produkter. Status. Orientering.

I vinter har det vært relativ stor fokus i media på barneforsikringer og særlig forsikringsnekt  av barn og ungdom som har elle har hatt bestemte diagnoser. Bl.a. ble problemstillingen presentert i forbrukerprogram i NRK både fjernsyn og radio. Det ble bl.a. feilaktig, presentert at ’hele forsikringsbransjen’ avviste forsikringer til enkelte barn i utgangspunktet ut fra gruppetilhørighet når del gjelder diagnoser.