Bibliotek

Sommerleir på Frambu

Sommerleir på Frambu

Hver sommer arrangerer Frambu flere leire for barn, ungdom og unge voksne med sjeldne funksjonshemninger som får tilbud fra Frambu eller et av de andre sentrene for sjeldne diagnoser. Leirene arrangeres uten foreldre og varer én eller to uker. Deltakerne er under faglig tilsyn hele tiden.

Kurs for voksne (50+)

Kurs for voksne (50+)

Invitasjon fra Senter for sjeldne diagnoser:

Kurs for voksne over 50 år med en sjelden diagnose

Er du mellom 50 og 67 år og har én eller flere av våre diagnoser, inviterer vi deg til et 2-dagers kurs i tidsrommet 23. – 25. mai.

Kurset er ment å være en møteplass, hvor du kan dele dine tanker og erfaringer med andre kursdeltakere, samt få svar på spørsmål om å bli eldre med en sjelden diagnose.

Kurs for voksne med anorektal misdannelse (ARM) eller blæreekstrofi/epispadi

Kurs for voksne med anorektal misdannelse (ARM) eller blæreekstrofi/epispadi

Kurs for voksne med anorektal misdannelse (ARM) eller blæreekstrofi/epispadi

Senter for sjeldne diagnoser inviterer voksne med en anorektal misdannelse eller blæreekstrofi/epispadi til et 2-dagers kurs i tidsrommet 19. – 21. april 2012.

Kurset er ment å være en møteplass, hvor du kan få mer kunnskap om å leve med diagnosen samt utveksle erfaringer med andre voksne som har liknende erfaringer som deg.