Kategoriarkiv: Fra leder i NFA

Innkalling til årsmøte

Foreløpig agenda:

1.    Åpning – velkommen
2.    Gjennomgang og godkjenning av agenda
3.    Valg av referent og protokollunderskrivere
4.    Årsberetning 2012, inkludert økonomi
5.    Endring av vedtekter
6.    Valg til styret
7.    Fastsettelse av medlemskontingent 2013
8.    Eventuelt
9.    Oppsummering og avslutning

Årsberetning 2012 er lagt ut på NFA sine nettsider. Regnskap kan sende pr. mail hvis ønskelig.

Spørsmål og forslag til eventuelt saker bes rettet til leder Sylvia Heum Wendel, telefon 48 13 43 90 eller mail sylvia.wendel@analatresi.no innen 31. juli.

På vegne av styret i NFA ønskes dere hjertelig velkommen til årsmøtet!

Vennlig hilsen
Sylvia Heum Wendel

Hilsen fra ny leder

Hei alle sammen,

Først og fremst takk for sist til alle dere som var med på landsamlingen 2009.  

Tore Stenersen har vært vår leder de siste 2 årene men ønsket nå å takke av. Det skulle derfor velges inn ny leder og nytt styremedlem på årsmøte i år. Kjell Even Nicolaisen ble vårt nye styremedlem,og undertegnede ble valgt inn som leder.  

Vi har ei datter på 3 år som har diagnosen, hun kommer også inn under den sammensatte diagnosen VACTERL. På NFA sin landsamling i 2007 var det årsmøte å valg av nye styremedlemmer. Min datter var da rundt 10 mnd da jeg takket ja til å bli styremedlem i NFA. Det å få være med i styre har gitt meg masse, vi er en super gjeng som jobber kjempegodt sammen.

Brukersamlingen til SSD skal vi være med på i oktober og i november håper vi å få til fagrådsmøte. Vi vil gjerne få til noe for ungdom/voksne med diagnosen og kommer til å jobbe med dette videre. Jeg vil gjerne høre fra dere hvis dere har noen innspill som kan hjelpe oss å få til dette. Oppfordrer også alle som kommer inn under VACTERL om å sende meg en mail så vi kan få til noe på sikt, om ikke annet enn å utveksle erfaringer. 

Vi i styret ønsker å gjøre en god jobb for våre medlemmer, da er vi avhengig av tilbakemeldinger fra dere som er medlem i NFA. Er det noe dere er særlig fornøyd eller missfornøyd med, blir vi glade for tilbakemelding om dette som kan sendes til sylvia.wendel@analatresi.no.

Ha en fin høst.

Vennelig hilsen Sylvia H.Wendel

Har dere flyttet?

Vi skal straks starte arbeidet med å sende ut invitasjon til samlingene, medlemskontigent for 2008 samt siste NFA nytt.
Vi opplever jevnlig at vi får post i retur fordi medlemmer har flyttet, uten å melde adresseendring til oss i foreningen.
Vi oppfordrer derfor alle som har flyttet i løpet av de to siste årene om å sende oss oversikt over ny korrrekt adresse.
Meld ny adresse inn til Nina Guldbrandsen på denne mailadressen : ninaguld@lyse.net

Hilsen fra ny leder

Det har i løpet av de to siste årene vært full utskifting av hele styret. Vi som nå sitter i styret, håper og tror at vi skal klare å følge opp det fine arbeidet som våre forgjengere har gjort. Vi legger ikke opp til å gjøre store endringer av driften. Vi tror  driften av NFA har vært gjennomført på en måte som har kommet våre medlemmer best mulig til gode.

I år som i fjor vil det bli arrangert julelunsj for våre medlemmer  rundt om i landet. Det ser pr i dag ut til at vi klarer å arrangere julelunsj i Oslo området, Bergen, Trondheim, Stavanger og muligens Kristiansand / Arendal. Dersom det er noen medlemmer andre steder i landet som ønsker å ta på seg ansvaret for julelunsj i sitt nærområde, kan de ta kontakt med meg. 

Vi ønsker å gjøre en god jobb for våre medlemmer. Da er vi avhengig av tilbakemeldinger fra dere som er medlem i NFA. Er det noe dere er særlig fornøyd eller missfornøyd med, blir vi glade for tilbakemelding om dette. Da kan dere gjerne sende meg en mail på tore.stenersen@analatresi.no 

Med vennlig hilsen 
Tore Stenersen
Nyvalgt leder i NFA