Aktuelle linker

Oslo universitetssykehus

Besøksadresse
Foretaksledelsen:
Kirkeveien 166
Ullevål sykehus
Tårnbygget, 1. etasje

Postadresse
Foretaksledelsen:
Oslo universitetssykehus HF
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo
Telefon sentralbord: 02770 (fra utland: +47 915 02770)
E-post: post@oslo-universitetssykehus.no
(se avdelingenes e-post og annen kontaktinfo på nettstedet)

Senter for sjeldne diagnoser

Besøksadresse:
Børrestuveien 3 (tidl. Forskingsvn. 3B)
Oslo

Postadresse:
Senter for sjeldne diagnoser
Oslo Universitetssykehus HF
Rikshospitalet
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Telefon: 23 07 53 40 (mandag – fredag: 08.00 – 15.00)
E-post: sjeldnediagnoser@oslo-universitetssykehus.no

St. Olavs Hospital

Postadresse:
St. Olavs Hospital
Postboks 3250 Sluppen
7006 Trondheim
Telefon sentralbord: 06800
Telefaks: 73 50 70 93
Felles epost-adresse St. Olavs Hospital:
post.adm.dir@stolav.no (se avdelingenes e-post på nettsiden)

Linker til informasjon for voksne med diagnosen

Bekkensenteret Tromsø

Bekkensenteret AHUS

Frambu

Adresse: Sandbakkv. 18
Postnummer: 1404
Poststed: Siggerud
Telefon: 64 85 60 00
E-post: info@frambu.no

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, FFO

Post- og besøksadresse:
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Mariboesgate 13
0183 Oslo
Telefon: 815 56 940
E-post: info@ffo.no

FFOs Rettighetssenter
Telefon: 96 62 27 60

NORILCO, Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte

Tullins gate 2,
Postboks 4, Sentrum,
0101 Oslo
Telefon: 02013
E-post: post@norilco.no

Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom (NKIB)

www.helse-vett.no

Nasjonalt senter for telemedisin (NST) ønsker å veilede brukere av helsetilbud på Internett, og slik bidra til at hver enkelt bruker blir flinkere å vurdere kvaliteten av helsetilbud på nettet.

Felleskatalogen

Linket til pasientutgaven, som inneholder mye nyttig informasjon om legemidler og bruken av dem.

Løvemammaene

Løvemammaene er en diagnoseuavhengig organisasjon som jobber med å opplyse om og forbedre rettighetene til barn og unge med sykdom og funksjonsvariasjon. De brenner for støtte, frihet og likestilling til hele familien.

Internasjonale linker

Eurogen har blant annet «ARM patient journey»

som beskriver et utrednings og behandlingsløp fra nyfødt til voksen

ARM og Hirschsprung «Sexual support»

Retter seg mot bade foreldre, barn, ungdom, voksne og helsepersonell. Her finnes ulike Webinarer som f.eks webinar om «ARM and sexuality part 1». Det ligger også webinarer som har vært, men som kan sees i ettertid; Eks «ARM: Long-term follow up». Det er viktig å minne om at disse er laget for helsepersonell, og at det kan være både bilder og informasjon som kan oppleves overveldende.

Brosjyre for ungdom med stomi

Denne brosjyre for ungdom med stomi (som et supplement til den superfine boka stomisykepleierne Astrid og Hanne har laget) viser historier fra ungdom som selv har stomi, og saker også om sex

Masteroppgave om å leve med permanent stomi som ungdom

Sykepleier Silje Krabbe har skrevet masteroppgave om å leve med permanent stomi som ungdom. Sammen med Astrid og Hanne har hun skrevet en artikkel i Sykepleien.

Nyttige linker for skolestart

E-læringskurs om ARM/skolestart

Senter for sjeldne diagnoser sin Bok om å starte på skolen med en sjelden diagnose

Forskning på ARM

Anders Telle Hoel har publisert artikler om ARM og om Hirschsprung. Siden mye av kunnskapen om Hirschsprung kan være nyttig for de som er født med ARM:

1. Reaching adulthood with Hirschsprung’s disease: Patient experiences and recommendations for transitional care (Hoel et al.,2021)

2. Sexual function and lower urinary tract symptoms after minimally invasive endorectal pull-through in adolescent males with Hirschsprung disease (Hoel et al., 2023)

3. Key components of successful transition for adolescents born with anorectal malformations–a Nordic focus group study (Tofft et al., 2020)