Aktuell kontaktinformasjon

Under finner du fortløpende adresser, telefonnummer etc for våre øvrige «samarbeidspartnere» og andre aktuelle linker.

 

 

 

 

Tidligere Rikshospitalet og Ullevål sykehus: Oslo universitetssykehus

Besøksadresse
Foretaksledelsen:
Kirkeveien 166
Ullevål sykehus
Tårnbygget, 1. etasje

Postadresse
Foretaksledelsen:
Oslo universitetssykehus HF
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo
Telefon sentralbord: 02770 (fra utland: +47 915 02770)
E-post: post@oslo-universitetssykehus.no
(se avdelingenes e-post og annen kontaktinfo på nettstedet)

 

 

St. Olavs Hospital

Postadresse:
St. Olavs Hospital
Postboks 3250 Sluppen
7006 Trondheim
Telefon sentralbord: 06800
Telefaks: 73 50 70 93
Felles epost-adresse St. Olavs Hospital:
post.adm.dir@stolav.no (se avdelingenes e-post på nettsiden)


Senter for sjeldne diagnoser

Besøksadresse: Forskningsveien 3b, Oslo

Postadresse:
Senter for sjeldne diagnoser
Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Tlf.: 23 07 53 40, mandag til fredag fra 8.00 – 15.00
Telefax: 23 07 53 50
E-post: sjeldnediagnoser@oslo-universitetssykehus.no

 

Frambu

Adresse: Sandbakkv. 18
Postnummer: 1404
Poststed: Siggerud
Telefon: 64 85 60 00
E-post: info@frambu.no

 

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, FFO

Post- og besøksadresse:
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Mariboesgate 13
0183 Oslo
Telefon: 815 56 940
E-post: info@ffo.no

FFOs Rettighetssenter
Telefon: 96 62 27 60

NORILCO, Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte

Tullins gate 2,
Postboks 4, Sentrum,
0101 Oslo
Telefon: 02013
E-post: post@norilco.no

 

www.helse-vett.no

Nasjonalt senter for telemedisin (NST) ønsker å veilede brukere av helsetilbud på Internett, og slik bidra til at hver enkelt bruker blir flinkere å vurdere kvaliteten av helsetilbud på nettet.

 

 

Felleskatalogen

Linket til pasientutgaven, som inneholder mye nyttig informasjon om legemidler og bruken av dem.