Styremøte 16-18 oktober 2016

Da har NFA møttes til styremøte 16-18 oktober 2016 på Holmen Fjordhotell.

Tilstede var: Erik Dørhellen, Christer Olsen Strandskog, Brit Pernille Strandskog, Beathe Grøttveit, Benedicte Mjelde, Veronica Pedersen, Ole Peter Motzfeldt, Veronica Pedersen, Erik Skaug, Kristin Angelica Frantzen og Birgit Risan.

Hilde Øyrås hadde meldt forfall.

Benedicte ønsker å gå ut fra styret fra neste årsmøte.

Som tidligere varslet fratrer Erik Dørhellen nå som leder for foreningen, (men fortsetter sitt gode arbeid for styret) og Birgit Risan går inn i hans sted. Brit Pernille Strandskog

Kristin Frantzen og Erik Skaug er nye styremedlemmer og vi ønsker dem velkommen.

Første punkt på programmet var å få sendt søknad om midler til Bufdir om driftsmidler,  men da søknadsportalen fortsatt ikke er åpnet må vi utsette dette punktet. Når det blir mulig å søke kommer Erik, Christer, Ole Peter og Birgit til å møtes i Drammen for å fullføre søknaden.

Videre har vi oppdatert NFA´s hjemmesider. Her kom vi ikke helt i mål, men Erik D, Erik S og Birgit er nå administratorerer her og kommer til å følge dette opp videre.

Beathe og Kristin har gjort en flott jobb med å oppdatere likepersonspermen, og alle i styret blir nå likemenn. Vi vil foreta en gjennomgang av hva som er likepersonsarbeid når vi møtes  for å klargjøre søknaden til Bufdir.

Veronica har kalt inn til fagrådsmøte som vi forsøker å holde før jul, alternativt tidlig på nyåret i 2017 dersom det blir vanskelig for legene på Rikshospitalet og St.Olav å møtes på så kort varsel. Veronica følger dette opp, og de som møter fra oss er Veronica, Benedicte og Birgit.

Veronica,May Lene, Per Jarle, Nina, Benedicte og Beathe inviterer til julelunsj som i år holdes i Bergen, Stavanger, Oslo, Trondheim, Tromsø og Kristiansand. Christer booker Holmen Fjordhotell for Oslo regionen. Datoen blir 27.november.

Christer og Ole Peter sender ut lister over medlemmer i hver region til de som arrangerer (via Benedicte).

Benedicte, Veronica og Britt Pernille er ansvarlige for årets familiesamling som blir i Sarpsborg 22-25. juni. Programmet er nesten klart, og SSD (Senter for sjeldne diagnoser) har sagt ja til å komme, og det samme har Relasjonssenteret AS som vil ta opp temaet relasjonstraumer.

Christer og Ole Peter har gjennomgått og oppdatert medlemslistene og vi har pr 2015 347 medlemmer, hvorav 126 er diagnosemedlemmer. Medlemmer under 4 år vil motta julegaver fra foreningen. Ole Peter følger dette opp fra i år. Alle diagnosemedlemmer vil få tilsendt en kinobillett i år som i fjor. Erik D følger opp dette.

Vi har sett på brosjyren til NFA og tenker at det er på høy tid å få denne oppdatert og i en mer moderne form. Vi tenker at dette arbeidet kan sees i sammenheng med oppdateringen av informasjonen på nettsiden og vi vil forsøke å ha et nytt utkast klart i løpet av neste styremøte.

Det er et mål å få med flere medlemmer fra hele landet, og er klar over at det for noen medfører høye reisekostnader. Vi åpner derfor opp for å søke reisestøtte til familiesamlingene og har nå satt av en pott til fordeling. De som har reiseutgifter på over 3000 kr, med billigste reisevei, kan søke om støtte innen 01.03 17 til post@analatresi. Reiseregninger sendes til Ole Peter som er regnskapsansvarlig.

Britt Pernille er ansvarlig for å følge opp mail til foreningen via post@analatresi.no

Vi ønsker at familiesamlingene skal være åpne for alle, uavhengig av alder. Det presiseres at vi håper at også flere av de voksne diagnosemedlemmene vil føle seg velkommen og også delta på foreningens årsmøte. Vi har blitt klar over at i overgangen ungdom/voksen kan det være vanskelig for unge voksne å finne sin tilhørighet, og vi i styret ønsker å åpne for at de som ønsker det kan ha med seg famile.

Vi ønsker at foreningen skal være representert ved samlinger i utlandet, og Birgit vil våren 2017 være foreningens representant som i år (2016). Det vil bli gitt et referat på familiesamlingen i Sarpsborg.

Vi snakket også om at det ville være hyggelig om vi som forening kunne foreta en lengre reise til «sol og bad» og vi vil jobbe opp mot å søke om midler til dette og håper det vil være mulig å få til dette i løpet av 2018.

Neste styremøtet vil bli avholdt 17-19 mars 2017.

Christer er ansvarlig for å booke Holmen Fjordhotell.

Årsmøtet holdes i Sarpsborg under familiesamlingen 22-25. juni.

På vegne av styret

Birgit Risan