NFA nytt høsten 2014

Nye styremedlemmer:

Etter årsmøtet i august har vi nå fått inn to nye styremedlemmer. Vi ønsker Ole Peter Motzfelt og Helene Heim Haugedal velkommen inn i styret. Erik Dørhellen har overtatt som daglig leder etter Sylvia Heum, som fortsetter med andre oppgaver i styret.

 

Julelunsj:

Det vil også i år bli julelunsj i Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Tromsø og Trondheim. Nytt fra i år er at vi ønsker å få til en time samtale før selve julelunsjen starter. Dette vil være et frivillig tilbud til de som ønsker noe mer enn bare sosial hygge. Likepersonsaktiviteten vil avhengig av geografi, holdes av likepersoner, styremedlemmer eller tidligere styremedlemmer med lang fartstid i foreningen.

 

Samling for voksne:

Det vil bli arrangert en egen samling for de voksne. Invitasjon sendes ut etter jul.

 

Fagrådsmøte:

Vi skal ha nytt fagrådsmøte med fagmiljøet rundt diagnosen på Rikshospitalet. Foreslått dato er 17.11.14. Kom gjerne med innspill hvis noen har noe vi skal ta opp.

Ta kontakt med Benedicte Mjelde på mail: bemjelde@hotmail.com

 

Ungdomssamling:

Det ble dessverre ikke avholdt ungdomssamling i år grunnet for få påmeldte.